Změna hesla

Heslo musí mít alespoň 8 znaků, minimálně jednu číslici a alespoň jedno velké a malé písmeno